Seniorzy aktywni w każdym wieku

Program realizowany przez *Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w partnerstwie z Gminnym Kołem Emerytów Rencistów i Inwalidów *pn "Mój świat moje życie " realizowany w programie usługi "Seniorzy aktywni w każdym wieku " rozpoczęto 22 kwietnia 2009 roku zgodnie z podpisaną umową na realizację usługi z Gminą Boniewo. Wykonano plakaty oraz zaproszenia, które umieszczono w placówkach oświatowych, handlowych i publicznych gminy Boniewo, przesłano beneficjentom. Pierwsza część usługi zorganizowano 22 kwietnia 2009 roku w sali Publicznego gimnazjum w Boniewie udostępnionej  przez Gminę Boniewo.

*Odbiorcami działań zawartych w programie były osoby starsze -emeryci i renciści , osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Boniewo w ilości 40 osób. W usłudze wzięli udział również członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych , członkowie Gminnego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, przedstawiciele Gminy Boniewo, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów ,Rencistów i Inwalidów we Włocławku, przedstawiciele szkól z terenu gminy Boniewa oraz władz gminnych. Zorganizowanie powyższej usługi umożliwiło Beneficjentom możliwość miłego i spokojnego spędzenia czasu podczas którego osoby starsze i samotne nie kryły wzruszenia.

Podczas realizacji usługi program artystyczny zaprezentowali członkowie Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie wspólnie z przedstawicielami Gminnego Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów pn. "Śmiechoterapia", w ilości 10 osób. Beneficjenci wspólnie z artystami śpiewali oraz wspominali lata młodości.

W realizację usługi włączył się Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów , który odznaczył osoby zasłużone na rzecz osób niepełnosprawnych . Wszyscy uczestniczy otrzymali poczęstunek/ napoje, słodycze, kawa, herbata oraz gorący posiłek/.W realizację usługi czynnie włączyli się członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie oraz Koła Emerytów ,Rencistów i Inwalidów- 20 osób wolontariuszy powyższych organizacji zorganizowało we własnym zakresie zaproszenia, plakaty, obsługę beneficjentów podczas posiłku, sprzątanie Sali po zakończonej usłudze. Kierownictwo nad wolontariuszami miały przewodniczące powyższych organizacji. Łącznie w usłudze wzięło udział 46 osób.
realizacja usługi udowodniła, że w każdym wieku możemy można być aktywnym , natomiast młodzi ludzie mogą uczyć się od starszych pogody ducha i radości z każdej chwili.


koordynator gminny PPWOW Zdzisława Bywalska

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (4 maja 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 maja 2009, 11:38:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2126