Dzień seniora w Boniewie

Dzień seniora w Boniewie- usługa integracji społecznej realizowana ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich
Usługę rozpoczęto 3 października 2008 roku w dniu podpisania umowy na
realizację usługi z pomiędzy Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie oraz Kołem Emerytów ,Rencistów i Inwalidów w Boniewo będącego partnerem Stowarzyszenia.
 W miesiącu październiku wykonano plakaty oraz zaproszenia dla 65 beneficjentów biorących udział w usłudze.  W dniu 23 października 2008 roku w Sali Publicznego gimnazjum w Boniewie udostępnionego przez Gminę Boniewo zorganizowano „Dzień seniora”. Podczas realizacji usługi program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Boniewie oraz Publicznego Gimnazjum Boniewie w ilości 25 osób uświetniając Dzień seniora oraz  ucząc się szacunku oraz integracji z osobami starszymi.. Beneficjenci wspólnie z młodymi artystami śpiewali oraz wspominali lata młodości. Beneficjentami usługi były osoby starsze mieszkające na wsi są to osoby często mieszkające samotnie oraz mało aktywne. Zorganizowanie powyższej usługi umożliwiło Beneficjentom  możliwość miłego i spokojnego spędzenia czasu  podczas którego  osoby starsze i samotne nie kryły wzruszenia.
 Beneficjetom  wręczono upominki. W realizację usługi włączył się Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włocławku , którego  przedstawiciele podczas dnia seniora wręczyli zasłużonym emerytom i rencistom dyplomy, deklarując dalszą współpracę.  Wszyscy uczestniczy otrzymali poczęstunek/ napoje, słodycze, kawa, herbata oraz gorący posiłek/.W realizację usługi czynnie włączyli się członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie, Koła Emerytów ,Rencistów i Inwalidów- 20 osób wolontariuszy powyższych organizacji zorganizowało upominki, zaproszenia, plakaty, obsługę beneficjentów podczas posiłku, sprzątanie Sali po zakończonej usłudze. Kierownictwo nad wolontariuszami miały przewodniczące  powyższych organizacji. Łącznie w usłudze wzięło udział 110 osób. Galeriadalej,dalej, dalej, dalej,dalej, dalej,dalej,dalej, dalej, dalej,dalej

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (29 stycznia 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 stycznia 2009, 12:38:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2559