Nasze smutki,radości i zdolności

Usługę pt. „Nasze smutki, radości i zdolności” w programie integracji społecznej wykonywano od 01.04.2009r. do 31.10.2009r. zgodnie z umową na realizację usługi z Gminą Boniewo. Zajęcia z psychologiem, logopedą i terapeutą odbywały się w sali Stowarzyszenia zgodnie z planem realizacji zawartym w umowie. Pani psycholog Anna Nowakowska udzieliła porad ponad 15 osobom potrzebującym wsparcia w ciągu 7 miesięcy 1 raz w miesiącu po 4 godziny. Pani logopeda Agata Szulc zdiagnozowała i przeprowadziła ćwiczenia poprawnej wymowy z dziećmi i młodzieżą oraz udzieliła wskazówek do dalszej pracy 10 osobom. Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone były od kwietnia do października, dwa razy w miesiącu po 2 godziny dziennie.  Terapia dotyczyła głównie nieprawidłowej wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, cz, rz, dź) oraz słuchu fonematycznego. Pani terapeuta Lilianna Świeciak prowadziła zajęcia z dziećmi, młodzieżą     i osobami dorosłymi w ciągu siedmiu miesięcy w każdy poniedziałek miesiąca po 4 godziny dziennie (łącznie 30 spotkań ). Ogółem w zajęciach uczestniczyło 60 osób. W ramach zajęć wykonano prace plastyczne różnymi technikami, rozwijano sprawności graficzne i wykonywano proste składanki papierowe, a także dzieci bawiły się w zabawy tematyczne        i ogólnorozwojowe, wykorzystując do tego posiadane przez  Stowarzyszenie zabawki, gry itp.  Młodzież doskonaliła sztukę orgiami, malowała farbami witrażowymi, odlewała różne figury z gipsu,  lepiła z masy papierowej i gliny  oraz korzystała z gier komputerowych. Dorośli doskonalili umiejętność haftowania, szycia, szydełkowania, robótek na drutach , pomagali też dzieciom i młodzieży w wykonaniu prac plastycznych oraz zajmowali się sztuką origami. Wszystkie spotkania odbywały się w miłej atmosferze i były połączone z poczęstunkiem (herbata, kawa, ciastka). W wykonaniu prac plastycznych zaangażowane były nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również członkowie ich rodzin, co sprzyjało integracji osób
niepełnosprawnych ze zdrowymi. Na koniec zorganizowano wielką wystawę prac i spotkanie przy herbatce, na którym wykonawcy wystawionych prac otrzymali symboliczne nagrody w formie upominków.

Odbiorcami działań zawartych w programie były dzieci, młodzież i osoby dorosłe (niepełnosprawne i zdrowe) z terenu gminy Boniewo, w ilości około 60 osób. Zorganizowanie powyższych usług umożliwiło beneficjentom skorzystanie z porad:
­         Psychologa (rozwiązywanie różnych problemów rodzinnych)  7 spotkań po 4 godziny
­         Logopedy (usuwanie wad wymowy dzieci i młodzieży) 14 spotkań po 2 godziny
­         Terapeuty (zabawy tematyczne, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, haft) 30 spotkań po 4 godziny.
Zorganizowanie powyższych zajęć umożliwiło beneficjentom również miłe spędzanie czasu, nauczenie się czegoś nowego, rozwój talentów, skorzystanie z porad specjalistów, a także spotkania towarzyskie, aktywizację i radość z otrzymanych nagród

W usłudze wzięło udział 60 beneficjentów, w tym:
­         z porad psychologa skorzystało 15 osób
­         z ćwiczeń logopedy – 10 osób
­         w zajęciach z terapeutą uczestniczyło 60 beneficjentów.
Wszyscy uczestnicy (60 osób) skorzystali z poczęstunku podczas zajęć. Wykonane prace zostały umieszczone na wystawie, a uczestnicy wzbogacili się o nowe umiejętności                  i doświadczenia, nastąpiła integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi (zarówno dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi)

galeria znajduję się w zakładce aktualności gminy
Koordynator PPWOW
Zdzisława Bywalska

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (5 listopada 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 listopada 2009, 14:56:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2270