Seniorzy aktywni w każdym wieku II część

27 października 2009 roku zakończono usługę pn. "Seniorzy aktywni w każdym wieku" finansowanej  z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich . Usługa została zrealizowana w partnerstwie przez ; Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów gminne Koło w Boniewie,Odbiorcami działań zawartych w programie były  osoby starsze –emeryci i renciści  z terenu Gminy Boniewo w ilości  80 osób. W usłudze wzięli udział również członkowie  Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych , członkowie Gminnego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, przedstawiciele Gminy Boniewo, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów ,Rencistów i Inwalidów we Włocławku, przedstawiciele szkół z terenu gminy Boniewa oraz władz gminnych dzieci i młodzież w ilości 25 osób. Osoby starsze mieszkające na wsi są to osoby często mieszkające samotnie oraz mało aktywne. Zorganizowanie powyższej usługi umożliwiło Beneficjentom  możliwość miłego i spokojnego spędzenia czasu  podczas którego  osoby starsze i samotne nie kryły wzruszenia. Beneficjentom przedstawili  program artystyczny podkreślając , że osoby starsze również mogą być aktywne , radosne od których możemy uczyć się pogody ducha i radości z każdej chwili.

W usłudze wzięło  udział 80 beneficjentów,
w tym a/ członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie w ilości 35 osób , członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Boniewie, przedstawiciele Gminy Boniewo oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włocławku,/ 6 osób/
b/ w usłudze wzięło udział szacunkowo 25 dzieci i młodzieży,
c/ Wszyscy uczestnicy /111 osób/ uczestniczyło w poczęstunku w trakcie trwania Programu
d/ wystąpiła promocja  partnerstwa Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie realizowało usługę z Gminnym Kołem Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
e/wystąpiła promocja stowarzyszenia  związku ERiI oraz gminy- Stowarzyszenie realizując usługę promowało swoją działalność, również umożliwienie skorzystania z Sali  oraz transportu udostępnionego przez Gminę  podkreśliło udział gminy jako organu promującego głównie swą działalność w zakresie integracji społecznej,
f/ zawiązała się współpraca z instytucjami i podmiotami gminnymi w organizacji programu podpisano porozumienie z Gminnym Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, nieformalne partnerstwo ze szkołami oraz gminą- umożliwienie skorzystania z Sali Publicznego gimnazjum w Boniewie, oraz z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włocławku.

Galeria II części usługi znajduje się w zakładce aktualności gminy

koordynator PPWOW
Zdzisława Bywalska

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (4 listopada 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 listopada 2009, 14:32:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1921