ZAPYTANIE OFERTOWE-Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Lubieniec gm. Chodecz


ZAPYTANIE   OFERTOWE
na zadanie pn. : „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w
                                obrębie geodezyjnym Lubieniec gm. Chodecz.”
 

I.   Zamawiający:
 Gmina Boniewo,  ul. Szkolna 3, 87 – 851 Boniewo
II. Tryb udzielenia zamówienia          
Zapytanie ofertowe       
III.  Nazwa zadania:
„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Lubieniec gm. Chodecz”.  
IV.  Rodzaj zamówienia          
Usługa
V.  Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia działki nr 105  położonej w obrębie
geodezyjnym Lubieniec gm. Chodecz z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 104/2  położoną w obrębie  geodezyjnym Lubieniec, gm. Chodecz,  przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie  odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (  Dz. U. z 2021, poz. 1990 ze zm.), a także Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie  rozgraniczania nieruchomości( Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453). 
pełen teks zapytania ofertowego (727kB) pdf   formularz ofertowy (22kB) word


Wynik postępowania wynik postępowania .pdf (142kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 sierpnia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 sierpnia 2023, 11:00:44)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 września 2023, 18:55:15)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430