dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo

Programu Wieloletni  „Senior +”

Dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego  Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Boniewo (Lider projektu – reprezentant Zamawiających zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp)
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
NIP: 8882902541
Regon: 910866809
2. Tryb udzielenia zamówienia.
1.    Zamówienie  wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych z 11 września 2019 roku –forma zamówienia –zapytanie ofertowe.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego  Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo zgodnie z poniższym wykazem:  pełen tekst zapytania zapytanie ofertowe.pdf (1027kB) pdf   formularz oferty.docx (22kB) word   oswiadczenie(1).docx (18kB) wordGmina Boniewo udostępnia  otrzymane pytania i udzielone odpowiedzi w ramach postępowania dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo zapytania i udzielone odpowiewdzi.pdf (193kB) pdf  

Informujemy , że oferty można składać  również na adres ddp.boniewo@wp.pl

Zestawienie ofert, uzyskane punkty , wynik postępowania :
zestawienie ofert DDP.pdf (422kB) pdf , uzyskane punkty , wynik postępowania DDP.pdf (502kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 listopada 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2022, 19:50:14)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 grudnia 2022, 20:42:04)
Zmieniono: zestawienie ofert, wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1182