ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż 15 sztuk lamp solarnych


Boniewo, dnia 01.09.2022 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE
na zadanie pn. : Dostawa i montaż 15 sztuk lamp solarnych
 
I.                    Zamawiający:
                    Gmina Boniewo,  ul. Szkolna 2, 87 – 851 Boniewo
II.                 Tryb udzielenia zamówienia          

Zapytanie ofertowe       
III.              Nazwa zadania:
Dostawa i montaż 15 sztuk lamp solarnych
IV.              Rodzaj zamówienia          
Usługa
V.                 Opis przedmiotu zamówienia:
1. dostawa i montaż 15 sztuk lamp solarnych
Charakterystyka:
a/ moc lamp min.45 W,
b/ panel monokrystaliczny z baterią litowo -jonową,
c/ system sterujący umożliwiający prace lamp w różnym czasie i różnym natężeniu światła, z wykorzystaniem programów świecenia,
d/ trwałość paneli solarnych min. 20 lat ,
e/ słup z fundamentem betonowym – 6m,
f/ gwarancja min. 2 lata

VI. Miejsce dostawy
ROK 2022 – 8 sztuk lamp
Sarnowo- 2 lampy,
Sułkówek- 2 lampy,
Osiecz Wielki- 1 lampa
Łąki Wielkie- 2 lampy,
Kaniewo-1 lampa
ROK 2023- 7 sztuk lamp :
Wólka Paruszewska 1 lampa
Bierzyn 1 lampa
Osiecz mały 1 lampa
Sarnowo 1 lampa
Sieroszewo 1 lampa
Sułkówek 2 lampy
Szczegóły usytuowania lamp zostaną uzgodnione  min. dwa dni przed montażem w terenie .

 VII.       Miejsce i termin składania ofert
Wypełniony formularz ofertowy można złożyć osobiście, pocztą za pomocą kuriera na adres: Urząd Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, lub mailowo na adres: sekretariat@ ug.boniewo.pl w terminie do dnia  15.09.2022 r. - pełen tekst zapytania zapytanie lampy solarne.pdf (405kB) pdf

Wynik postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zadania został SOLUMEN Sp. zo.o. Miłobądz który uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu tj. 100 pkt
oferty złozyłi :

1. OPTILUM Sp.  z o.o. Gdańsk liczba uzyskanych punktów - 77,27 pkt,
2. SOLUMEN Sp. zo.o. Miłobądz liczba uzyskanych punktów - 100 pkt,
3. PPHU SOMBUD  Somonino liczba uzyskanych punktów - 68,55 pkt
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 września 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 września 2022, 11:14:55)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 października 2022, 16:34:32)
Zmieniono: wydruk

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 429