Zorganizowanie szkoleń/kursów w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”Ogłoszenie Numer 2022-35564-102120  Id 102120   ogłoszenie baza konkurencyjn ości.pdf (73kB) pdf

Zorganizowanie szkoleń/kursów w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo” w ramach Działanie Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
pełen tekst zapytania i załączniki szkolenia kursy.docx (100kB) word

pytania i odpowiedzi :

1.Kto zapewnia catering? projekt nie przewiduje usługi  cateringu
2. Czy dla trenera również jest przewidziany catering? projekt nie przewiduje usługi  cateringu
3. Kto zapewnia przerwę kawową? Prowadzący szkolenie jeżeli  będzie do konieczne z uwagi na czas prowadzonych zajęć-projekt  nie  przewiduje  przerw kawowych .
4. Kto zapewnia egzamin? prowadzący szkolenia
5. Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, ale chciałabym dać podwykonawstwo innej firmie, czy firma, która zostałaby moim podwykonawcą musisz mieć wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych? TAK

Pytanie i odpowiedź  12 kwietnia 2022 rok :


pyt. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym spełnienia wymagań w zakresie klauzuli społecznej. Czy zadeklarowanie zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej /bezrobotnej/ osoby z grupy defaworyzowanej na min. ½ etatu dotyczy zatrudnienia w/w osób jedynie przy bezpośredniej realizacji zamowienia (osoba szkoląca/prowadząca kurs), czy również dotyczyć może koordynatora z ramienia Wykonawcy zarządzającym realizacją powyższego postępowania?

Odp. Zgodnie z zamieszczanym zapytaniem ofertowym oraz załącznikiem nr 3 do zapytania  spełnienie wymagań w zakresie klauzul społecznych dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych bezpośrednio do realizacji zadania / prowadzący kurs/szkolenie .

Zestawienie Ofert zestawienie ofert szkolenia -kursy.pdf (381kB) pdf
Wynik postępowania wynik szkolenia.pdf (37kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 kwietnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 kwietnia 2022, 18:56:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (31 maja 2022, 17:09:22)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 894