Ogłoszenie : Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości BoniewoOrganizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami  siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie zamówienia pn. „Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami  siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo
 
I.                    Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami  siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo dz. ew. 17/20 .
 
W ramach zadania wykonawca wykonana  miejsce ogniskowe oraz  siłownię  z oświetleniem  w tym :
 
1.       Dostawę i montaż altany ogrodowej  3,50x 4,80, utwardzenie miejsca pod altanę,
2.       Dostawę i montaż stołu ogrodowego z ławkami do altany : stół  dł. 200x szer. 80 , dwie ławki dł.200cm, dwie ławki dł. 80 cm .
3.       Dostawę i montaż lampy oświetleniowej  z zasilaniem solarnym – 4 sztuki
4.       Dostawę i montaż Ławki do ogniska typu gabiony  z siedziskiem wypełnione kamieniem polnym – 6 sztuk
5.       Wykonana palenisko ogniska z utwardzeniem
6.       Dostawę i montaż Siłowni zewnętrznej dla osób 50 +/  - 4 elementy w tym :
a/ prasa nożna + wahadło,
b/ motyl ściskający + rozciągający,
c/ławeczka+ rowerek ręczny,
d/ prostownik do placów + stepper
7.       Dostawę i montaż koszy na ścięci – 4 sztuki
8.       Dostawę  i montaż dwóch Regulaminów  stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania .
9.       Wykonana inwentaryzację powykonawczej
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót  stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania .


Termin składania ofert:  do 23 marca 2022  roku do godz. 15:15 .

pełen tekst ogłoszenia Zapytanie ofertowe 04.03.2022.pdf (281kB) pdf   dokumentacja techniczna projekt.pdf (2992kB) pdf   mapa.pdf (922kB) pdf przedmiar.pdf (429kB) pdf regulaminy.pdf (592kB) pdf   Formularz ofertowy.docx (27kB) word   załącznik nr 5 do zapytania.docx (19kB) word   załącznik nr 6 do zapytania.docx (19kB) word   projekt umowy zał. 7.pdf (236kB) pdf

pytania i udzielone odpowiedzi do postępowania pytania i odpowiedzi do postępowania.pdf (707kB) pdf Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część prowadzonego postępowaniametryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 marca 2022, 11:16:47)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 kwietnia 2022, 11:56:08)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 760