Dostawa wyposażenia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości”

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szkoły w sprzęt zgodnie ze specyfikacją zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości”.

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Szkoła Podstawowa w Boniewie ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo e-mail: sp.boniewo@interia.pl Tel. 542840125

Rozdział II.TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA

1. Tryb zamówienia Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy.

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości”

Zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE 2.pdf (560kB) pdf   załączniki.docx (33kB) word


Wójt Gminy Boniewo informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak złożonych ofert  w postępowaniu .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 stycznia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 stycznia 2022, 18:13:22)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 stycznia 2022, 10:04:03)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 890