Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo


 
Operacja  typu ,,Kształtowanie przestrzeni
publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
                                                                                               20.08.2021rok Data
 
 
Gmina Boniewo
Ul. Szkolna 328
87-851 Boniewo
Dane identyfikacyjne zamawiającego
 
 
 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie zamówienia pn. „Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami  siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo”
 
 
I.                    Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami  siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo dz. ew. 17/20 .
 
W ramach zadania wykonawca wykonana  miejsce ogniskowe , siłownię  oraz  oświetlenie w tym :
 
1.       Dostawa i montaż altany ogrodowej  3,50x 4,80, utwardzenie miejsca pod altanę,
2.       Dostawa i montaż stołu ogrodowego z ławkami do altany : stół  dł. 200x szer. 80 , dwie ławki dł.200cm, dwie ławki dł. 80 cm .
3.       Dostawa i montaż lampy oświetleniowej  z zasilaniem solarnym – 4 sztuki
4.       Dostawa i montaż Ławki do ogniska typu gabiony  z siedziskiem wypełnione kamieniem polnym – 6 sztuk
5.       Wykonanie paleniska ogniska
6.       Siłownia zewnętrzna dla osób 50 +/  - 4 elementy w tym :
a/ prasa nożna + wahadło,
b/ motyl ściskający + rozciągający,
c/ławeczka+ rowerek ręczny,
d/ prostownik do placów + stepper
7.       Dostawa i montaż koszy na ścięci – 4 sztuki
8.       Wykonanie i montaż dwóch Regulaminów  stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania .
9.       Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót  stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania

pełen tekst zapytania zapytanie ofertowe.pdf (261kB) pdf załączniki  projekt.pdf (2992kB) pdf   mapa.pdf (922kB) pdf przedmiar.pdf (429kB) pdf   regulaminy.pdf (592kB) pdf   formularz oferty.docx (21kB) word   załącznik nr 5 do zapytania.docx (19kB) word   załącznik nr 6 do zapytania.docx (19kB) word

Unieważnienie postępowania  08.09.2021r.

Wójt Gminy Boniewo informuje,że postępowanie "Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami  siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo”zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert w postępowaniu .


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 sierpnia 2021, 14:10:25)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (8 września 2021, 19:27:35)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 780