Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” publikacja w BZP 2021/BZP 00142909/01 (ID 494004)

ZPiPF.6.2021 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” publikacja w BZP 2021/BZP 00142909/01 (ID 494004)  postępowanie jest dostępne na stronie


https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 sierpnia 2021, 11:52:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568