Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Boniewo (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.

Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, NIP 888 290 25 41 Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie, tel. 54 284 01 81, adres e-mail: kierownik@gops.boniewo.pl

II. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ” Prawo zamówień publicznych” (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ) Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Boniewo (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
w postaci : 1) schroniska dla osób bezdomnych, 2) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczych  Formularze-i-zaproszenie-do-składania-ofert-schroniska 2019-1.pdf (468kB) pdf


wynik przeprowadzonego postępowania wynik (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS Anna Maciejewska (5 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 lutego 2021, 14:58:44)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (1 kwietnia 2021, 12:06:25)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 756