Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo"


 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu  Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych  na Działce  Oznaczonej  Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo".
 

 
 
Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
e-mail: ug_boniewo@wp.pl
Tel. 542840181
 
Rozdział I TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA
 
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy.
 
Rozdział II. CPV Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
 
 
39100000-3 Meble 39290000-1 Wyposażenie różne 39720000-5 Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny 33158400-6 Sprzęt do terapii mechanicznej 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 30200000-1 Urządzenia komputerowe
 
 
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń Z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu  Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce  Oznaczonej  Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo".
Oś Piorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w poniższej tabeli:

ZAPYTANIE OFERTOWE 4 częśći.pdf (523kB) pdf   ZAŁĄCZNIKI do 4 części.docx (106kB) word

rodzaj ekranu: Ekran podwieszany, rozwijany elektrycznie Domyślny format obrazu:od 4:3, 16:9 Powierzchnia wizyjna: min200 x 150 cm Przekątna: 100 cali Powierzchnia całkowita: 208 x 164 cm Współczynnik odbicia: 1,0 G Kąt widzenia: 150 stopni

zestawienie złożonych ofert zestawienie-1.pdf (388kB) pdf

Wynik postępowania wynik postępowania.pdf (677kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 grudnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 grudnia 2020, 09:12:07)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 lutego 2021, 19:25:56)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 293