Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkół w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo ZDALNA SZKOŁA+


Zdjęcie
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkól w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+
 
Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
e-mail: ug_boniewo@wp.pl
Tel. 542840181
 
Rozdział II.TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA
 
1.  Tryb zamówienia
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy.
 
Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
 
 
30213100-6 Komputery przenośne 30200000-1  
Urządzenia komputerowe
 
   
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 Dostawa laptopów:
1).   26  sztuk laptopów z oprogramowaniem
2).  26 sztuk bezprzewodowa mysz komputerowa
do Zespołu Szkół w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+

  zapytanie ofertowe zdalna szkoła plus.pdf (1085kB) pdf   umowa komputery zdalna szkola.pdf (779kB) pdf zapytanie  i odpowiedź " czy  zamawiający dopuści netbooki z kamerami HD "-tak zamawiający dopuszcza netbooki z kamerami HD.

Zestawienie złożonych ofert  Zestawienie ofert laptopy zdalna +.pdf (474kB) pdf

Wynik postępowania wynik postępowania.pdf (561kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 września 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 września 2020, 08:27:06)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 września 2020, 10:02:04)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 907