zapytanie ofertowe na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2020


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boniewie
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
                                                                                     Boniewo , 2020.03.09
                                                                                                                                                     
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2020 w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r ., poz. 1843 ze zm.)
 
I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Boniewo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym
CPV: 85000000-9
 
II.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020r.poz.288).

Pełen tekst  zapytania oraz załączniki ZAPYTANIE OFERTOWE NA 2020 R.-.docx (64kB) word

metryczka


Wytworzył: Zofia Boratyńska (11 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 marca 2020, 14:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678