Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2019


Zaproszenie do składania ofert
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2019 w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r ., poz. 1986.)
 
I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Boniewo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym
CPV: 85000000-9

PEŁEN TEKST ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NA 2019 R.-1.docx (64kB) word


PROTOKÓŁ   z otwarcia ofert Protokół z otwarcia ofert.odt (6kB) plik

Wynik przeprowadzonego postępowania wynik postepowania.odt (6kB) plik

metryczka


Wytworzył: Zofia Boratyńska Kierownik GOPS (20 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2019, 13:53:18)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 marca 2019, 20:00:47)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 863