ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo”


 
TIiRG 6230-1/2018                                                             Boniewo, dnia 17 maja 2018 r.
 
                                                   
                                                                                      
ZAPYTANIE OFERTOWE
                                                                                                  
  
     Gmina Boniewo zwraca   się z prośbą o przedstawienia oferty cenowej realizacji przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo”
 
Zakres  przedsięwzięcia :
 
a/     demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych  z budynków -
        szacunkowa ilość – 4,80 Mg,
b/     transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych  -                                  
        szacunkowa ilość -  66,83 Mg.
 
Termin realizacji przedsięwzięcia :  
Zakończenie zadania oraz sporządzenie protokółu odbioru końcowego do 30 września 2018r.  
 

Ofertę należy przedstawić z uwzględnieniem :
 
a/     stawki jednostkowej  wyrażonej w zł/Mg odrębnie dla
- usługi z demontażem,  transportem i unieszkodliwianiem,
- usługi  transportu i unieszkodliwiania azbestu,
b/     określenia planowanej wartości usługi ustalonej w formie iloczynu wyżej określonej stawki przez planowaną do unieszkodliwienia ilość azbestu (tj. stawka za demontaż, transport i unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu + stawka za transport i unieszkodliwianie            x planowana ilość azbestu).
 
Do oferty cenowej należy dołączyć  wymagane przepisami prawa zezwolenia lub decyzje uprawniające do usuwania i unieszkodliwiania azbestu.
 
Jednocześnie należy przedłożyć  zapewnienia zdeponowania odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.
 
Osoba do kontaktu ze strony  gminy, Anna Grunt telefon 516 168 024.
 
Ofertę należy złożyć w terminie  do 31 maja 2018 r. do godziny 15:00 w sekretariacie gminy pokój nr 5.
 

  wynik przeprowadzonego postępowania wybór oferty azbest.doc (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 maja 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 maja 2018, 14:23:50)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 czerwca 2018, 17:15:22)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 900