Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmian na obszarze Gminy Boniewo w roku 2017 i 2018.


TIiRG  671-1/2017                                                       Boniewo, dnia   17 marca 2017 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
  
  
Podstawa  prawna : art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2015 r. poz. 2164  ze zmianami). 
 
  ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Boniewo,
ul. Szkolna 28,
87-851 Boniewo
 
telefon: /54/ 2840181,
fax : /54/ 2840671
e-mail : ug_boniewo@wp.pl
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
 
Przedmiotem  zamówienia jest usługa w zakresie  sporządzania  projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich  zmian na obszarze Gminy Boniewo  w roku 2017 i 2018.
 
Szacunkowa ilość projektów  do przygotowania w roku 2017 i 2018 :
a/ decyzji o warunkach zabudowy      -  40   sztuk,
b/ decyzji celu publicznego                 -  5    sztuk,
c/ zmian do wymienionych decyzji     -  8    sztuk.
 
Ilość wniosków może ulec zmianie  w trakcie realizacji zamówienia.
 
Projekty decyzji wraz z załącznikami graficznymi  należy wykonać w 2 egzemplarzach.
 
Ustala się  7  dniowy termin przygotowania projektu decyzji do uzgodnień, licząc od daty otrzymania  kompletnego wniosku dotyczącego wymienionych decyzji.
 
Odbiór  wniosków do  sporządzania projektów,  osobisty w Urzędzie Gminy w Boniewie.
 
WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY :
 
1.  Oferta według załącznika nr 1,
2.  Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2,
3.  Wykaz realizowanych projektów decyzji  objętych zamówieniem na przestrzeni ostatnich 3 lat,
3.  Termin złożenia oferty  do 31 marca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo  pokój nr 7, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej  adres : 

anna.grunt@interia.pl  i fax :  /54/ 284 0671.
 
KRYTERIA WYBORU OFERTY :
cena najniższej oferty
1. Cena            -  90 %    gdzie  C = cena najniższej oferty/ cena oferty badanej x 90
   
2. Doświadczenie - 10 % gdzie D =doświadczenie badanej oferty/doświadczenie najwyższe x 10
 
Osobą do kontaktu w sprawie  jest Anna Grunt pokój nr 4 w Urzędzie Gminy w Boniewie,
telefon : 516 168 024 :  e-mail : anna.grunt@interia.pl
 
 
 
  druk oferty pobierz (11kB) word   , oświadczenie pobierz (11kB) word
 
 
 10.04.2017 rok
 
 
 
Wynik przeprowadzanego postępowania 
 
 
Usługa w zakresie sporządzania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmian na obszarze Gminy Boniewo w roku 2017 i 2018.
 
Zawiadamiam, że w wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  na usługę w zakresie sporządzania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmian, na obszarze Gminy Boniewo w roku 2017 i 2018 w  trybie zapytania o cenę , za najkorzystniejszą została uznana oferta   Pracowni Projektowej Archipelag
ul. Wiklinowa 5A/4, 61-457 Poznań.
 Zaproponowane ceny brutto :
a/ decyzje o warunkach zabudowy   184,50  zł.
b/ decyzje celu publicznego   184,50 zł.
c/ zmiana  decyzji  36,90 zł
 
W wyniku  postępowania wpłynęły również następujące  oferty :
- Pracownia Architektury Krajobrazu mgr inż. Ewa Szulc,  ul. Wspólna 3, 87-800 Włocławek
Zaproponowane ceny brutto :
a/ decyzje o warunkach zabudowy  233,70  zł.
b/ decyzje celu publicznego 258,30  zł.
c/ zmiana  decyzji  73,80  zł.
 
- Projektowania Andrzej Krymow, Adventures Andrzej Krymow, 09-410 Płock,
  ul. Zubrzyckiego 54
Zaproponowane ceny brutto :
a/ decyzje o warunkach zabudowy  250,00  zł.
b/ decyzje celu publicznego 250,00  zł.
c/ zmiana  decyzji  250,00 zł.
 
 - W.M SPECTRUM Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk  .bud. Alchemia Aurum
Zaproponowane ceny brutto :
a/ decyzje o warunkach zabudowy  369,00 zł.
b/ decyzje celu publicznego 369,00 zł.
c/ zmiana  decyzji  184,50 zł.
 
   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 marca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 marca 2017, 13:10:24)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 kwietnia 2017, 16:52:28)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959