Przebudowa ogrodzenia szkół

Wójt Gminy Boniewo informuje, że gmina Boniewo przystępuje do robót budowlanych związanych z przebudową ogrodzenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miejscowości Boniewo. zainteresowani wykonaniem w/w robót proszeni są o składania ofert do tut. urzędu na adres: Boniewo, ul.Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub osobiście w sekretariacie urzędu gminy. Zakres prac musi być zgodny z przedmiarem robót.
Program funkcjonalno-użytkowy oraz przedmiar robót pobierz (2213kB) word
Zainteresowanych wykonaniem w/w prac prosimy o składanie ofert do 24 września 2007 roku na adres87-851 Boniewo, ul.Szkolna 28 , lub osobiście w sekretariacie tut. Urzędu.

Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zrealizowane przez Pana Marcina Mikołajczyka zam. Łąki Zwiastowe 22,p-ta 87-851 Boniewo prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "BEMAR"

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (7 września 2007)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 września 2007, 14:57:33)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 maja 2008, 14:28:07)
Zmieniono: informacja o wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3988