zakupu i dostawa materiałów dydaktycznych do szkolnego ośrodka kariery


Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  materiałów dydaktycznych do szkolnego ośrodka kariery celem przeznaczenia  jako wyposażenie  do Zespołu Szkół w Boniewie  celem realizacji projektu : „Wiedza szansą na lepszą przyszłość „. Zadanie Doradztwo edukacyjno-zawodowe . 
 
1. Piramida kariery 2 V1.1 – Licencja bezterminowa na 10 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy,
2. Poradnictwo zawodowe Scenariusze  zajęć poziom I część 1- licencja bezterminowa na 5 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy,
3. Poradnictwo zawodowe scenariusze zajęć poziom II część 1-  licencja bezterminowa na 5 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy,
4.Poradnictwo zawodowe scenariusze zajęć poziom II część 2-  licencja bezterminowa na 5 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy
5. Film „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”
 

V. Termin realizacji usługi  grudzień 2014  rok
VI Wykonawca dostarczy aktualne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  :  atesty, certyfikaty , gwarancje.
VII. Opis kryteriów : Kryterium wyboru  oferty będzie w 100% cena . Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 Badana wg wzoru :Cena proponowana =C minimalna  : C badana  x 100 pkt.


IX . Oferty należy dostarczyć do tut. Urzędu osobiście , pocztą  na adres Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub fax  nr 54/284 01 81  do 21 listopada  2014   roku

jako wykonawcę mówienia wybrano ofertę CHEC-SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska  1, Ul. Smołki 4 która w kryterium cena uzyskała 100 punktów .
 
metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2014, 22:13:00)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2014, 13:31:14)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1686