Budowę boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podania ceny  budowy :

Budowę boiska  do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo

 w zakresie;1. Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej z wyposażeniem oraz sprzętem sportowym,2. Odwodnienie boiska, wykonanie chodnika i placu pod urządzenia sportowe, 4. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną. Szczegółowy zakres zadania zawarty został w przedmiarze oraz projekcie technicznym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania .

Oferty należny składać do 7 października 2014 roku  Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo fax 54 2840181 .

dokumentacja i przedmiar pobierz (2289kB) rar


Gmina Boniewo informuje, że do 7 października 2014 roku na realizację zadania  pn. " Budowa boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu  sportowego w miejscowości Boniewo " , wpłynęła jedna oferta.  Cena oferty przekroczyła środki finansowe Gminy  na realizację  zadania .
Z uwagi na powyższe oferta podlega odrzuceniu .
 


metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (30 września 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 września 2014, 13:48:15)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 października 2014, 14:34:27)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1269