Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu i dostawy 10 sztuk stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem /siatki, tablice wyników , po dwa płotki zabezpieczające /
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Boniewo, dnia 24.01.2014r.
ST.-MP-1/2013
 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo  zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  10 sztuk stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem /siatki, tablice wyników , po dwa płotki  zabezpieczające /celem realizacji projektu : „Udostępnienie sprzętu sportowego oraz organizacja turnieju tenisa stołowego w hali widowiskowo-sportowej w Boniewie „ w zakresie Wyposażenie  pomieszczeń hali widowiskowo -sportowej w Boniewie w sprzęt sportowy- stoły do tenisa stołowego dofinansowanego  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Parametry techniczne :
1.      Stoły do tenisa stołowego /wewnętrzne/- ilość 10 sztuk
a/ Płyta wiórowa min . 22 mm grubości,
b/ profil blatu rama metalowa  min. 60 mm ,
c/ kółka transportowe na łożyskach z hamulcami,
d/ min. 2 lata gwarancji ,
2.      Siatki do stołów do tenisa stołowego  10 sztuk,
-  dostosowane do stołów opisanych w pkt 1 .
3.      Ręczna tablica wyników – 10 sztuk
- dostosowane do stołów opisanych w pkt 1 .
4.      Płotki – ilość 20 sztuk,
Zabezpieczająco/odgradzające

Dostarczony sprzęt winien posiadać wszystkie niezbędne elementy konieczne do montażu stołów oraz pozostałego sprzętu wymienionego w zapytaniu.
Nogi stołów winny posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi.
 
II. Termin realizacji usługi  do 15 marca  2014 rok
III. Wykonawca  dostarczy  opisany sprzęt na adres Boniewo ul. Szkolna  28 , 87-851 Boniewo wraz z aktualne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  :  atesty, certyfikaty , inne dokumenty wymagane przepisami prawa .
IV .Opis kryteriów : Kryterium wyboru  oferty będzie w 100% cena . Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 Badana wg wzoru :Cena proponowana =C minimalna  : C badana  x 100 pkt.

V. Wykonawca udzieli minimum 24 – miesięcznej gwarancji na sprzęt dostarczony przez Wykonawcę
 
Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru technicznego przez przedstawiciela zamawiającego  co potwierdza się protokołem przyjęcia – przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania usługi Zamawiający zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu . Reklamacja winna być załatwiona na terenie kraju nie później niż w ciągu 7  dni w miejscu zamontowania urządzenia, licząc od daty otrzymania reklamacji chyba, że usterka powoduje konieczność wymiany podzespołu dostarczanego w miejsce wymontowanego przez wykonawcę reklamacji.
Okres gwarancyjny przedłuża się o czas przestoju urządzenia z powodu uszkodzeń niezawinionych przez użytkownika. Z usunięcia wad i usterek Zamawiający  i Wykonawca sporządzają protokół potwierdzający zgodność parametrów technicznych oraz wpisują w nim nowy termin zakończenia gwarancji całego urządzenia.
 
VI. Oferty należy dostarczyć osobiście , pocztą  na adres Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub fax  nr 54/284 01 81  do 7 lutego 2014 roku włącznie .
 
Wynik postępowania pobierz (11kB) plik

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (24 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 stycznia 2014, 15:15:05)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 lutego 2014, 10:32:45)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1609