zawiadomienie o wszczęciu postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa szlaku turystycznego – przebudowa drogi gminnej o długości 2,672,36 km realizowanej w miejscowości Lubomin Rządowy dz. nr 17,18,111 i Grojec dz. nr 7 dalej (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (20 sierpnia 2008)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 sierpnia 2008, 14:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2194