WÓJT GMINY BONIEW0 Boniewo, dnia 05.05.2011 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospod


WÓJT GMINY BONIEW0                                                           Boniewo, dnia 05.05.2011 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i   zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/, zawiadamiam że na wniosek Pana Marka Bergera Z.P.H.U TECHBUD ul. Fordońska 27 a, 85-719 Bydgoszcz,  działającego  w imieniu  ENERGA – OPERATOR  S.A  Rejon Dystrybucji Radziejów ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów, w dniu 5 maja   2011 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie
 
słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ŁĄKI WIELKIE 2”, linii kablowej  nN o dł. 130 m zakończonej złączem kablowo pomiarowym ZK +  1TL dla zasilania działki 179/1 oraz linii kablowej nN o dł. Ok. 220 m w kierunku istniejącego słupa linii napowietrznej  :
-   na działkach  nr 179/1, 179/2  (obręb Osiecz Mały), 19/2 (obręb Wólka Paruszewska )
    Gmina Boniewo.
   
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (9 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 maja 2011, 12:25:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2410