: rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej na działce o nr ewid. 253/1 położonej w miejscowości Boniewo


WÓJT GMINY BONIEW0                                                           Boniewo, dnia 26.04.2010 r.
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ zawiadamiam, że 
 W dniu 06.05.2010 roku została wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  o znaczeniu gminnym w zakresie : rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją  budynku Szkoły Podstawowej  na działce                   o nr ewid. 253/1 położonej w miejscowości  Boniewo.
 
Załącznik :
1. decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzja (70kB) word
   o znaczeniu gminnym,
2. mapa z ganicą terenu objętym inwestycją mapa (171kB) word
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (6 maja 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 maja 2010, 17:14:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2486