Rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją


WÓJT GMINY BONIEW0                                                           Boniewo, dnia 26.04.2010 r.
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Gminy w Boniewie zostało wszczęte postępowanie administracyjne                     w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie :rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją  budynku Szkoły Podstawowej  na działce o nr ewid. 253/1 położonej w miejscowości  Boniewo.
 
Zakres inwestycji : 
1. rozbudowę istniejącej kotłowni o wymiarach 7,5  m x 10 m wysokości 9 m,
2. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją budynku szkoły podstawowej,
3. wymianę stolarki okiennej  w budynku szkoły podstawowej,
4. modernizację istniejącej kotłowni polegającej na wymianie kotła centralnego ogrzewania ,
5.  montaż instalacji solarnych dla potrzeb podgrzewana ciepłej wody użytkowej.
 
 Wnioski, uwagi należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w godz. 1000-1300 lub
 kierować pisemnie na adres Urzędu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (26 kwietnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 kwietnia 2010, 13:11:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2167