OGŁOSZENIE Nr TIiRG 5541-20/2010

Boniewo, dnia 16.03.2010 r.
Nr TIiRG 5541-20/2010OGŁOSZENIE


Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne na usługi projektowe w zakresie : „modernizacja drogi gminnej na odcinku Boniewo-Łąki Zwiastowe”.

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./, Urząd Gminy w Boniewie informuje, że dokonano wyboru oferty Pana Jana Szelągowskiego - Projektowanie Nadzory Techniczne ul. Szkolna 11, 87-840 Lubień Kujawski.
Oferta spełnia kryteria zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w kryterium cena jest najkorzystniejsza i otrzymała 100 punktów.
W niniejszym postępowaniu złożone zostały 3 oferty. Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oceny dokonano zgodnie z kryterium „cena” , a punktację przedstawiono na druku ZP-21.

W załączeniu :
1. Zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12, pobierz (35kB) word
2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – druk ZP-21 pobierz (34kB) word
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (16 marca 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 marca 2010, 10:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2073