Budowa stacji bazy telefonii cyfrowej


WÓJT GMINY BONIEW0                                          Boniewo, dnia  25.05.2009 r.
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ zawiadamiam, że na wniosek EKOSYSTEM-BYDGOSZCZ Przedsiębiorstwo Projektowanie Wdrożeń  i Wykonawstwa z Bydgoszczy występującego w imieniu POLKOMTEL Spółki Akcyjnej  z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
Budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr ewid. 229 w miejscowości Otmianowo gmina Boniewo powiat włocławski.
 
 Zakres inwestycji : 
Urządzenia stacji bazowej PLUS zlokalizowane będą w kontenerze technicznym u podnóża  wieży PTC.
  Kontener techniczny o wymiarach : wys. 3 m, szer. 2,8 m, długość 3 m,
 Wnioski, uwagi należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w godz. 1000-1300 lub
  kierować pisemnie na adres Urzędu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 
 W załączeniu:
 -mapka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (10 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2009, 14:55:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2323