budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych

Budowa przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą : kanalizacją sanitarną, kanalizacją odpływu, wylotem ścieków oczyszczonych, drenażem rozsączającym przy budynkach komunalnych


1. Charakterystyka przedsięwzięcia  dalej (1267kB) word

2. I N F O R M A C J A dot.wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dalej (22kB) word

3. Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dalej (21kB) word

4. Decyzja o ustaleniu celu publicznego inwestycji dalej (97kB) plik

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dalej (66kB) plik

6. Mapy sytuacyjno-wysokościowe dalej (3390kB) word


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (10 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2009, 12:37:14)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2009, 15:04:45)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2363