Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dnia 14 października 2022 r.

ZPiPF. 6220 - 5/2022

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić      w ustawowym terminie.
 
Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe w terminie.

W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 14 października 2022 r.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 października 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 października 2022, 22:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309