Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 264/2 i 265 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.22.2022

Boniewo, dn. 29.07.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia 27.07.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 264/2 i 265 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 lipca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 lipca 2022, 12:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432