Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 położonych w obrębie Otmianowo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6730-4/2022

Boniewo, dnia 22 marca 2022 r.


ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 położonych w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo.”


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851
Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 marca 2022, 12:18:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541