Budowie farmy fotowoltaicznej o mocydo 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 21, 42,43, 46, 59, 60/2, 61, 62 oraz 20, 40, 58 w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo .......


WÓJT GMINY BONIEWO                      Boniewo, dnia 17 listopada 2021 r.


ZPiPF. 6220 - 4/2021


ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 21, 42,43, 46, 59, 60/2, 61, 62 oraz 20, 40, 58 w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo i 155, 278 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe w terminie.


W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie
zostanie wydana w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 17 listopada 2021 r.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 listopada 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2021, 10:20:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626