Budowa farmy fotowoltaicznej o mocydo 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 70, 139,142, 143/2, 144 oraz 76 i 136 w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 13 września 2021 r.

ZPiPF. 6220 - 2/2021

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocydo 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 70, 139,142, 143/2, 144 oraz 76 i 136 w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych.

Ze względu naprowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe w terminie.W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana w terminie do dnia 13 października 2021 r.Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 13 września 2021 r.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


postanowienie RDOŚ opinia RDOŚ.pdf (5546kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 września 2021, 11:21:21)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 września 2021, 16:01:03)
Zmieniono: postanowienie RDOŚ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483