Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 19 kwietnia 2021 r.

ZPiPF. 6220 - 7/2020

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe w terminie.

W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana w terminie do dnia 19 maja 2021 r. Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 19 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 kwietnia 2021, 14:26:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429