Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

 WÓJT GMINY BONIEWO                              

Boniewo, dnia 22 luty 2021 r. 


ZPiPF. 6220 - 7/2020
 
 
ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU
 
 Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy oraz oczekiwanie na przedłożenie przez Inwestora uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.83.2021.HN z dnia 01.02.2021 r., wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe.

W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana w terminie do dnia 19 marca 2021 r.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 22 luty 2021 r.
 
                           Wójt Gminy Boniewo    Marek Klimkiewicz
 
                                              

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2021, 12:14:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457