Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo (działka nr 4/1.

Nr TIiRG 6220-3/2019


 Boniewo, dn. 04.12.2019 r.


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo (działka nr 4/1)”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz na stronie BIP.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Obwieszczenie   o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Obowieszczenie o zakończeniu zb dowodów.odt (18kB) plik

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami deczyja oddziaływania na środowisko.rar (7555kB) rar

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 grudnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 grudnia 2019, 13:11:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 kwietnia 2020, 09:29:44)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 702