wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Otmianowo Gmina Boniewo”.

 
 
 
 
Nr TIiRG 6220-2/2018                                                        Boniewo, dnia 4 kwietnia 2018 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
 
            Stosownie do art.    art. 61 § 4  Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 r. poz. 1257 t.j.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Jacka Kracińskiego zam. Jerzmanowo 1, 87-890 Lubraniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „wykonanie  otworu studziennego nr 1  wraz z urządzeniami  służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej  na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Otmianowo Gmina Boniewo”.
 
 
Otrzymują :  strony postępowania, tablica ogłoszeń, bip.boniewo.pl
 
 

 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Karina Ścieszyńska z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 kwietnia 2018, 19:21:02)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 kwietnia 2018, 08:54:26)
Zmieniono: korekta załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 796