budowa budynku handlowo usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, parkingiem i bilboredem reklamowym


Nr TIiRG 6730-15/2017                                            Boniewo, dnia 12 lipca 2017 r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 
 
Działając na podstawie art.  4 ust. 2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.  z 2016 poz. 778 ze zm./, zawiadamiam, że w dniu   12 lipca 2017 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ budowa budynku handlowo usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, parkingiem i bilboredem reklamowym na działce nr 152/6 w miejscowości Boniewo”.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Gminie Boniewo, a także na stronie internetowej – www.bip.boniewo.pl
 

Decyzja dalej (29kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 lipca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2017, 14:13:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 818