Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki


WÓJT GMINY BONIEW0                                                     Boniewo, dnia  09.05.2016  r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199/ zawiadamiam,  że dnia  9.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym  dla zadanie inwestycyjnego pn. „ Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz  Wielki .
Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone geodezyjnie 322, 32/2, 317 w obrębie Osiecza Wielkiego.
Informacje na temat inwestycji można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Boniewie pokój nr 4  /dział inwestycji/. 

Wniosek dalej (54kB) word
załącznik graficzny dalej (306kB) pdf               

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 maja 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 maja 2016, 15:10:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 753