Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny-Osiecz Mały


 
Nr TIiRG 6220 -3/2015                                                         Boniewo, dnia 13.10.2015 r.
 
 
 
 OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
         Działając na podstawie  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2013 poz.1235 ze zm), Gmina Boniewo zawiadamia,  że w dnia 12 października   2015 roku,  została wydana decyzja w sprawie  braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg  gminnych Gmin Boniewo, Izbica Kujawska i drogi powiatowej nr 2931C” w zakres zadania wchodzi „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny-Osiecz Mały z wniosku Wójta Gminy Boniewo.                              
 
         Jednocześnie  zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z jej treścią w siedzibie gminy, pokój nr 4 w godz. 7:15 do 15:15.

  • charakterystyka przedsięwzięcia dalej (134kB) word
  • postanowienie postanowienie o braku konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk dalej (134kB) word
  •  decyzja  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dalej (137kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 października 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 października 2015, 11:46:04)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 października 2015, 11:55:35)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144