Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo, Arciszewo


OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
         Działając na podstawie  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2013 poz.1235 ze zm), Gmina Boniewo zawiadamia,  że w dnia 8 maja  2015 roku  została wydana decyzja w sprawie  braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia    pn. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych  w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo, Arciszewo” z wniosku Wójta Gminy Boniewo.                              
 
         Jednocześnie  zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z jej treścią w siedzibie gminy, pokój nr 4 w godz. 7:15 do 15:15.
 

postanowienie dalej (71kB) word
decyzja dalej (71kB) word
charakterystyka Charakterystyka - Wólka P. Boniewo, Arciiszewo.doc (968kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (8 maja 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 maja 2015, 10:52:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1071