Budowa wieży telekomunikacyjnej o wysokości 29,0 m w ramach realizacji projektu gminnego zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom gminy Boniewo w miejscowości Osiecz Mały gm. Boniewo, na działce ewidencyjnej nr 136/1.


 
 
WÓJT GMINY BONIEW0                                                           Boniewo, dnia  09.02.2015 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
  Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i   zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późń. zm./, zawiadamiam że   w dniu 9.02.2015 roku  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o numerze TIiRG 6733-1/2015 dla zadania : Budowa wieży telekomunikacyjnej o wysokości 29,0 m w ramach realizacji projektu gminnego z zakresu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom gminy Boniewo w miejscowości Osiecz Mały gm. Boniewo, na działce ewidencyjnej nr 136/1.
 
  decyzja celu publicznego pobierz (94kB) word
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (9 lutego 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 lutego 2015, 11:19:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1074