przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaniewo .


            Boniewo, dnia  17.10.2014  r.                                                      

Nr TIiRG 6220-4/2014

 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
 
Gmina Boniewo, działając na podstawie art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235), zawiadamia że w dniu 17.10. 2014 r na wniosek Gminy Boniewo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  drogi gminnej w miejscowości Kaniewo .
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie gminy  pokój nr 4 w godzinach  7:15 do 15:15.
 
            

postanowienie dalej (73kB) word    

charakterystyka zadania dalej (213kB) word  

decyzja dalej (74kB) word               
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (17 października 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 października 2014, 18:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1150