decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo.

Boniewo, dnia  12.09.2014  r.                                         

  Nr TIiRG 6220-2/2014
ZAWIADOMIENIE
Gmina Boniewo, działając na podstawie art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235), zawiadamia że w dniu 12.09.2014 r na wniosek Gminy Boniewo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie gminy  pokój nr 4 w godzinach  7:15 do 15:15. 
                                    
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz (41kB) plik

Postanowienie  o braku  potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pobierz (40kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (12 września 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 września 2014, 20:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1338