„Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Łączewna gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEW0                                                       Boniewo, dnia  29.04.2014 r.  
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
    Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i   zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm/, zawiadamiam że    na wniosek Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Łączewna gm. Boniewo na terenie działek o numerach : 55/2, 56/6, 61/38, 68/13.
 
Zadanie obejmuje :
- budowę odcinka sieci wodociągowej długości ok. 55 mb. z rur PCV fi 90 mm,
- budowę przyłączy wodociągowych ze studzienkami wodomierzowymi na działkach o  łącznej długości 40 mb. w ilości 3 sztuki z rur PE fi 40 mm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (29 kwietnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 maja 2014, 11:11:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1692