przebudowie i remoncie drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Bierzyn-Osiecz Wielki od km. 0+000 do km. 2+916,50 oraz na odcinku Osiecz Wielki – Sarnowo od km.0+000 do km. 2+034,3.


                Boniewo, dnia  8 sierpień 2013 r.                                                 
Nr TIiRG 6220-9/2012
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
  Gmina Boniewo, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia 2013 r, na wniosek Gminy Boniewo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie i remoncie drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Bierzyn-Osiecz Wielki od km. 0+000 do km. 2+916,50 oraz na odcinku Osiecz Wielki – Sarnowo od km.0+000 do km. 2+034,3.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie gminy  pokój nr 4 w godzinach  7:15 do 15:15.
 
                                   
 
  1. Decyzja Nr TIiRG 6220.d decyzja Osiecz Mały - Sarnowo 1.doc (50kB) word
2. Postanowienie Nr TIiRG 6220.d postanowienie Osiecz Mały - Sarnowo.doc (50kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2013, 18:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1706