rozbudowa istniejących budynków inwentarskich (chlewni) z przeznaczeniem na budynki inwentarskie na działce nr ewidencyjny 126 w miejscowości Boniewo.


 
 
 
Nr TIiRG 6220-1/2013                                          Boniewo, dnia 22.03.2013 r.
 
 
 
 
 
                                                             
 
                         Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
 
    
 
      Stosownie do art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku ........ zamieszkałego Przy ...............w miejscowości ........  dla przedsięwzięcia : rozbudowa istniejących budynków  inwentarskich (chlewni)   z przeznaczeniem na budynki inwentarskie na działce nr ewidencyjny 126 w miejscowości Boniewo.       
 
 
 
Do wiadomości :
1 strony wg rozdzielnika
2 strona www.bip.boniewo.pl
3.tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie
4. a/a

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2013, 17:18:10)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2016, 20:43:07)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1786