Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Osiecz Mały.


WÓJT GMINY BONIEW0                                                      Boniewo, dnia  25.10.2012  r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ zawiadamiam, że w dniu 14.03.2011 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą : Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Osiecz Mały.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach w Osieczu Małym  oznaczonych numerami: 137/7, 137/11, 137/12.
 
Charakterystyka inwestycji :
- demontaż dwóch  istniejących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej – żelbetowych,
- budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej – stalowych
   posadowionych  na fundamencie żelbetowym, o pojemności 150 m3 każdego ze  
   zbiorników,
-  przebudowa odstojnika wód popłucznych,
-  przebudowa oraz rozbudowa istniejących na terenie stacji uzdatniania wody instalacji oraz
   sieci przy obiektowych  wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, sterowniczych, wymiana
   oraz przebudowa istniejących urządzeń instalacji technologicznych, elektrycznych,
   sterowniczych , transmisyjnych , wodociągowych i kanalizacyjnych,
-  montaż nowego zestawu pompowo- hydroforowego,
-  przebudowa zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody,
-  ocieplenie budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zmianą elewacji,
-  częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku stacji uzdatniania wody,
-  wykonanie kompleksowego remontu stacji uzdatniania wody,
- wymiana istniejącego ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody,
-  wyposażenie budynku w elementy podstawowego monitoringu obiektu,
- wymiana obudów studni głębinowych, na obudowy z tworzyw sztucznych,
- przebudowa chodników, dróg komunikacyjnych oraz placów na terenie stacji uzdatniania
  wody.
 

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (25 października 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 października 2012, 11:02:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1863